matsc_site matsc_site

Time 2

-Video 1

-Video 2

-Video 3

-Video 4

-Video 5

Time 3

-Simple Transpose

-Eq and Mix down  

-Tempo

-Tempo Tape machins style

Time 4 Kontakt, Sampler

-Overfør lydfil iil samplerenl

-Loop

-Slices, random

Oppgave
Lag et instrument med utgangspunkt i de tre videoene nedenfor.
Totalt tre instrument. Leveres til timen

Oppgave ”høst”
Lag et mikromontage på 1-4 minutter med de teknikker du har lært opp til nå. Leveres til til 11.2


Time 1 Reaktor (15/4)

1 Enkel synt

2 Cluster effekt X fade

3 Sterkere volume

Velg to av oppgavene.

Leveres til neste time)

1. Lag en ensambel der, når du trykker ned en tangent på MIDI klaviaturet, og bruker pitchbend, går lyden kontinuerlig fra en sinustone til en maj7 akkord.
Du kan kun bruke et instrument!

2. Lag en ensamble som, når du trykker ned en tangent på MIDI klaviaturet, lager et lyd som starter med en sinustone går over til et ”sinuscluster” og så til et maj7 akkord.

3. Lag en ensamble som, når du trykker ned en tangent på MIDI klaviaturet, og bruker pitchbend, lager to sinustoner som får gradvis høyere frekvens som får gradvis lavere frekvens.


Time 2 Reaktor
Envelop follower

Oppgave
Lag en ensamble der du bruker en envelop Follower men som ikke lager noen lyd når du snakker i mikrofon men lager lyd når du IKKE snakker.

Time 3 Reaktor
Ringmodulasjon

Sampler


Time 4
Individuelle timer. Forberede oppgaveinnlevering til time 5.
 
Oppgave ”vår”.
Lage en ensambel der du bruker en mikrofon å bearbeider lyden fra mikrofonen for å lage et kort litet stykke musikk/etyde. Stykket baseres på en enkel  ide som du mener kan realiseres med hjelp av det vi har gått igjenom i Reaktor.

På time 5 kan oppgaven avspilles som opptak.

Time 5 13.5
Gjennomgang av oppgaveinnlevering