matsc_site
matsc_site

Hva du skal gjøre?
   

-Hvorfor skal akkurat du gjøre dette?

    Her kunde du naturligtvis sagt at det er for at jeg   
    deltar på denne kursen, men det er ikke et gott svar (?).
    Så hva har du for spesielle forutsetninger for å arbeide
    med det du ønsker å gjøre.
 

-Hvordan du skal gjøre det?

     -Tidsplan

    - Når skal du gjøre hva
    - Sette opp delmål

  -  Resursplan
     -Utstyr, hva trenger du, hva skal du bruke
     -Kunnskap, hva trenger du av ny kunnskap
 

-Hvordan resultatet skal presenteres?

 

En prosjektbeskrivelse skal klargjøre for deg selv hva du skal gjøre å må hva forstålig for andre som skal lese den (meg).