matsc_site
matsc_site
Regler for bruk av nmh:s lyd og prosjektstudioer.

1. Du er ansvarlig for at studioet er ryddet når du forlater det.
2. Du er ansvarlig for at utstyret blir brukt på en hensiktsmessig måte.
3. Du har ansvar for at studioet er låst etter bruk.
4. Du har annsvar for at eventuelle feil umiddelbart blir rapportert til Yngve Guddal, e-post yngve.guddal@nmh.no, interntelefon 7073 eller kontor 3013.
5. Det er ikke tillat å drikke eller spise i studioene.

Bruk av studioene.

1. All bokking av studioene skjer via internett http://www.yngveguddal.com/booking
2. Hvis du ønsker å booke mer tid en hva Internettbookingen gir mulighet for, må du henvende deg til Yngve Guddal.
3. Vil du arbeide med andre en skolens studenter må du klarere dette med Mats Claesson mats@nmh.no interntelefon 7060 kontor 3016.
4. Kommersielt arbeid (arbeid du får penger for) må klareres med Mats Claesson.

Brudd på punktene ovenfor resulterer i utestenging fra studioene i lengre eller kortere tid.