matsc_site matsc_site

CV.

Mats Claesson


CV:n er ikke komplett og ikke alltid kronologisk.

Den inneholder et noelunde representativt utvalg av de arbeid jeg har vært involvert i siden 1981.

En komplett liste vil bli for lang og uoversiktlig. Jeg er usikker på noen av tidsangivelsene.
Varning for gjentagelser.......


Født i Stockholm 17/8 1955.


Utdanning og relevant arbeidslivserfarenhet.

Bollnäs folhögskola, Sverige, musiklinjen, 1973-74


Kandidat eksamen NMH med hovedinstrument gitar 98 vekttall. Eksamen 1981.


Ett års privat musikk/gitar studium i London 1981-82 hos Luis Zea, John Duarte,

Antea Gifford og David Russel.


Gitarlærer på Nannestad kommunale musikkskole 1982-84 (1 1/2 år).


Lydmester på Henie Onstad kunstsenter 1983-90.


Norges Musikkhøgskole 1989, fast stilling 100% fra januar 1990,

Fra 1996 som førsteamanuensis.


Frilansarbeide (omfattende) som lydtekniker, produsent og komponist 1983- .


Ansatt på NoTam i deltidsstilling i perioden 1993-98.


Gjesteprofessor ved UCSB (University of California Santa Barbara) 2001Tekniske arbeidsoppgaver.

Flere av disse oppdragene har vart meget omfattende. Jeg ønsker spesielt å nevne:


Oppbygning av nytt elektrofonistudio/opptakstudio på Hennie Onstad kunstsenter.

Dette studioet hadde en av de første harddiskopptakerene i Norge:

Pro Tools/Sound designer, enhet nr. 54.


Spesifisering design og installasjon av Elektrofonistudio på NMH 1989.

Meget omfattende, bland annet 32 kanals SSL 4000E, 24 spors analog 2" båndspiller med Dolby SR). 


Oppbyggingen av NOTAMs produksjonsstudio. Dette er var et av de første heldigitale lydstudioer i

Skandinavia med mikser (2 st DMC 1000) og digitalt opptak utstyr 1994-95.

Ansvar for forslag til studio, gjennomføring av installasjon samt opplæring av brukere .


Ombygging av elektrofonistudio, på NMH, i 1996 fra analog flerspors studio til heldigitalt harddiskbasert studio).


Komplett oppbygging, installasjon og design av harddiskbasert produksjonsstudio for Rikskonsertene 2000.


Ombygging av elektrofonistudio fra Mac:basert studio til PC. 2001(meget omfattende).


Spesifisering og arbeidsledelse i ombygging av NMHs lydstudio til heldigitalt opptaksstudio 2001-02,.


Komplett spesifisering av tre lydstudioer i NMH:s nybygg 2005-2006.

Forslag til musikkdatalabb og avspillingsutstyr.

Prosjektledelse.

Feilsøk rekonfigurereing og installering (da leverandør ikke klarte å

oppfylle kravspesifikasjon, meget omfattende).


Invitert som akustisk konsulent til utprøvingen av akustikken i operan 2008.


Nedenfor følger et utvalg andre, mindre, tekniske arbeider som jeg allikevel mener kan ha sin relevans,

de viser i stort sett til bredden i mitt arbeid.


MIDI utstyr og multisporsbåndspiller installering til lydstudio, med opplæring, til Teatret Vårt i Molde 1990.


Konsulent for Samtidsmuseet i forbindelse med mulig konsertsal i samtidsmuseet nye bygg 1992.


Konsulent oppdrag akustikk forbedringer i Oslo konserthus 1995.


Konsulentrapport til Nord Norsk musikkonservatorium i Tromsø I forbindelse med opprettelse av

nytt elektrofonistudio i nytt bygg 1996. Komplett utstyrsliste med tekniske retningslinjer, møbeldesign m.m.


Konsulent, total utstyrforslag (lydgenererende og møbler) og akustikk til nybygg elektrofonistudio ved

Vestjydsk Musikkonservatorium i Danmark 1996.


Diverse arbeid (i forbindelse med lokalenes egnethet) i forbindelse med NOTAMs nye lokaler i

Nedregaten 2001-02.


Musikalsk og teknisk produsering.

For historiens skyld, det første store produksjonsarbeid jeg gjorde på Hennie Onstad kunssenter var

”Balansedame” av Cecilie Løveid, en performance/forestilling/teater med musikk av Synne Skouen 1983.


Etter dette fulgte en rekke produksjoner i Henie Onstad kunstsenters lydstudio som Kåre Kolbergs

”For the Time being” 1984 ”Etapper”, Cecilie Ore 1987, Jon Balke/Kjell Bjørgeengen Video 1986,

Tor Halmrast ”Glassberget”, opptak m.m..


Eget plateselskap i perioden 1986-87, SAMT.

Utgav to LP:er, begge kjøpt inn av innkjøpsordningen. Produksjonene overtoks av SIMAX/Pro Musica.


Helaftens ballett ”Volven” av Synne Skouen. Produserte ca. 35 minutter båndmusikk.

Jeg er kreditert som “komponert i samarbeid med” på “Tor å Looke” 6,5 minutter.1989/90.


Ad Fontes av Arne Nordheim 45 minutter lydlegging og musikalsk produksjon av.

Fjernsynsfilm, NRK, om norske fosser 1992.


Inter for saksofon og datamaskin. I samarbeid med Tor Halmrast. Komposisjon for

datamaskin og musiker. Komposisjonene hadde, for sin tid, en høy grad av interaktivitet.

Fremført i Norge, NRK og Norsk bidrag til festivalen i Bourrge 1990.


Froskeprinsen, fjernsynsopera av Synne Skouen musikk og dreiebok, 15 minutter.

Teknisk og musikalsk produksjon, lydlegging, lydgenerering, talesync m.m.

Flere førstegangs tekniske fremgangsmåter som eksempelvis første gang

NRK synkroniserte harddiskopptak og video.1990/91.


Teknisk og musikalsk produksjon av musikk til spillefilmen ”Stella Polaris”

musikk Arne Nordheim. 45 minutter musikk, ca. 8 minutter brukt i filmen (sukk).

Kammerorkesteropptak og elektronisk lydgenerering/bearbeiding.

Musikken vant førstepris på Amandafestivalen i 1993.


Bjørn Kruse Tvilling Teknisk produksjon og musikalske gjennomføring av bånd og

syntesisermateriale til forestilling 1994. Eksperimentering med talesyntese med LPC.


Teknisk og musikalsk produksjon av teatermusikk av Arne Nordheim til Antigone 1993,

Draumkvedet 1994, Jean Darc 1995 og Bleikeplassen 1995. 


I perioden 1985-95 arbeidet jeg med produksjon av musikk til ca. 20

teaterforestillinger på institusjonsteatrene i Oslo.

Dette var mindre produksjoner med en arbeidstid lavere enn 40 timer.

I hovedsak sammen med komponister som Arne Nordheim, Håkon Berge m.fl.


Gjennomført flere installasjoner med lyd, bl.a. Lydskulptur til festspillene i Harstad

1993 av Synne Skouen,

Deler av lydmaterialel og restaurering av lydmateriale til ”Stordahl skulpturen” av Arne Nordheim.

”Stille, Keppler tenker” av Arne Nordheim installasjonsmusikk.

Arne Nordheim, installasjonsmusikk til utstilling med Ulf Nilsen, 1998 på ”Bomullsfabrikken”,

og festspillene i Bergen.


Teknisk og musikalsk produksjon for musikken til Norges paviljong på Verdensutstillingen i

Sevilla 1994, musikk komponert av Tor Halmrast.

Arbeidet innbefatter deler av lydprogrammering, miksing, kontroll og delvis utforming av

teknisk installasjon og musikalsk installasjon i Sevilla. I arbeidsmengde og kompleksitet er

dette det største tekniske arbeid jeg har gjort.

Her ble det brukt 12 kanals avspilling synkronisert med ca 150 lysbildefremvisere.

Dette var før harddiskopptakernes tid, så avspilling ble gjort med CD spiller

(10 CD spillere som ble synkronisert)

Norges paviljong var som kjent en av de best besøkte.

Musikken vant AMIs førsteprisen for “kunstnerlig helhetsløsning med særlig henvisning

til musikk og lydteknikk”. Kreditert som medprodusent på CD utgivelsen av musikken.


Musikalsk produsent og teknisk produksjon av deler; ca. 25 minutter, av musikken til

åpning og avslutning av OL på Lillehammer 1994.

Musikk delvis nykomponert av Arne Nordheim.

Dette arbeidet innebar lydprogrammering, restaurering av gamle bånd,

musikalsk redigering av eksisterende orkestermusikk. Komponering av ”effekter lyd” til foreksempel

”når ilden tennes” m.m.


Komplett ny-produksjon av Arne Nordheim stykket ”Nedstigningen”

Musikken var opprinnelig komponert for fremføring i radio og vant Ars Prix i 1980.

Dette arbeidet innebar ”detektivarbeid” (finne opprinnelige lydbånd), restaurering av disse lydbånd, ny lyddgenerering og musikalsk produksjon, miks til 4 kanals bånd samt, ansvar for fremføring i Grieghallen,

med alle 50 musikere mikrofonforsterket samt avspilling fra partitur.

En av de første store konsertfremføringene med samtidsmusikk i Norge med harddisk-avspilling av lyd.

1996


Arne Nordheim ” Fem Kryptofonier” bestilt av Notam 2002. Teknisk og musikalsk produsering/programmering.


Komplett gjenskaping, med moderne teknologi, av Stockhausens ”Mixture”

(første konsertstykke med live electronics). 2002. Gjenskapt det elektroniske instrumentariet på PC,

samtidig som de nye instrumentene muliggjorde en fremføring slik som partituret krevde

(umulig med teknologien i 1963). Jeg hadde ansvaret for hele den elektroniske gjennomføringen,

også lydbalansering på konserten. Et samarbeid med NRK og Ultima.

(to dager etter konserten ble Ultima ringt opp fra IRCAM og forespurt om hvem som gjennomførte

den tekniske biten. Man hadde fått hørt at fremføringen var eksepsjonell,

 stockhausen spurte hvem som hadde annsvar for teknikken…..).


Remastret alle betydelige elektroakustiske verk av Arne Nordheim for samlingen

“Electronic” utgitt på Rune Grammofon.
http://www.runegrammofon.com/artists/arne_nordheim/rcd-2002---arne-nordheim-elect/


Jeg har laget lyder og delvis de musikalske progresjoner som brukes på spor xx,xx,

på CD en Dodeka av Arne Nordheim (les teksten på omslaget :- ).
http://www.runegrammofon.com/artists/arne_nordheim/rcd-2030---arne-nordheim-dodek/


Miksassistanse till opraen "A" av Cesilie Ore, 8 kanals avspilling.

Forestilling på ultima 2003 og CD utgivelse 2004.


2003. Komponert 70% av musikken til forestillingen "Nett no" av Kjersti Alveberg.

18 forestillinger på Det Norske teater (alle utsolgt) samt to fremvisninger i NRK (i 2004).


Miks assistanse till klokkesignal. Musikk komponert av Cesilie Ore til Nasjonalarkivet.


2005. Komponert all musikken og lydkulissene til åpningen av Natsjonalbiblioteket 2005 (ca. 30 minutter).

Medlem av idegruppen under ledelse av Kjersti Alveberg.


Ny versjon (ny komposisjon) "Listen inside" av Arne Nordheim.

Utvikklet all programvare til komposisjonen. Ide og gjenomføring, “Velsignet” av Arne nordheim.

Fremfort av Einar Steen Nøkleberg og et titals ganger i løpet av 2005-2007 i Norge og i Tyskland.

Produsert remikset og ferdigstillt opptak til CD utgivelse med Einar Steen Nøkleberg utgitt på SIMAX 2007.
http://www.simax.no/artikkel.php?id=1296


Ny versjon av Partita fur Paul av Arne nordheim. Utvikklet tilsammens med Arne Nordheim.

Fremført med Elbjørg Hemsing og Peter Herestal et titals ganger bland annet på

festspillsåpningskonserten i Bergen 2008.


2007 komponert deler av musikken (ca 20 minutter til forestillingen,) @lice av Kjersti Alveberg.

Forestilling første sammarbeid mellom rikskonsertene og riksteatret. 43 forestillinger i hele Norge.
Videofilmet hele forestillinge og redigerte den. Innkjøpt og vist av NRK (3 ganger) 2009


Musiker (electronikk) på fremförelsen av Mikrophoni av C.H. Stockhousen

under festivalen Ultima 2008.

Programering av all elektronikk/ringmodulatorer.

2009 Utgivelse av CD " One hundred years of unbiblical Sex?
Egne komposisjoner i sinfonetta format. 49 minutter musikk.
http://www.farbrormelkerrecords.net/


2009-10-11
Opptak redigering, ide og produsering av CD Kjell Tore Innervik "A Migrant In The New"
Produksjon inkluderer lydoptak/musikkalskprodusering og videoptak lydlegging.
Video av Lavasir Nordrum.

http://www.innervik.no/pages/cd/cd.html

http://matsc.net/th_kt_project.html


2010 Arne Nordheimkonsert I Huddersfield
Andre-gangs fremførelse av 7.1 versjon av Poly-Poly, ”Das alte luft” (versjon oprinneligen laget for
NMH:s invielse av Auditoriet I nytt hus 2007)p
http://www.hcmf.co.uk/event/show/1732011 Respons på response
Nytolking av respons fra tape og slagverk av Arne Nordheim
http://nmh.no/Konserter/musikkakademiet_11

2012 Opptak og produksjon av mastertape (mix/mastereing) av Victoria Jonsson:s CD ”Suspended beginnings”
Medkomponist på tre verker, Suspended beginnings I, II og III, spilletid 17 minutterTekniske ”småting”

Nedenfor følger mindre arbeider som jeg allikevel mener kan ha sin verdi.

De viser stort sett til bredden i mitt arbeid.

Et utvalg av oppdrag med mindre arbeidstid en 40 timer


Remastret for LP utgivelse, av ”Finnerud Trio” LP utgivelse 1987.

Dette var den første utgivelse som ECM skulle gi ut, men den ble stoppet på grunn av

noen av musikernes usunne ”spisevaner”.


Bibalo stemmeopptak til Operaen “Macbeth” 1990.


OL fanfarer i 1992. Opptak av vinnende fanfare.

Opptak og bearbeiding av Arne Nordheims forslag.


Arne Nordheim diverse, utdrag:

Lydredigering/lydgenerering/restaurering samt noe musikalsk produksjon av stykker med

elektroniske elementer bla:


1. Link 1993


2. Response, nye versjoner, 1992-93, 97.


3. Kallesignal konferanse 1993


4. Sagvise 1993


5. Return of the snark, nye versjoner 1995, 97


6. Aqua a Terra 1995

m.fl.


Analyse lyd. Asbjørn Schatun, (fft) for komposisjon 1993


”Carmal eulogy”, av Lasse Thoresen 1994, syntesiserprogrammering, rev 1996.


Programmering av sample/synth til Lasse Thoresens ”Ab Uno” 1995, rev 2005.


Meteoren, Olav Anthon Thommesen, syntesiserprogrammering 1995.


Miks av “When Timbres comes apart” stykke av Jøran Rudi 1995.


Assistanse ved miks av Diabolus og Ras av Natasha Barett. 2001.


Lydarbeid/komposisjoner til  balletten ”På Drømt hav”, av Kjersti Alveberg Fremført på

den Norske opera.2001 30 timer


Arbeid i forbindelse med operaen ”A”, av Cesilie Ore, 2001 fremført på Ultima samme år.

Miks til 8 kanals avspilling, redigering og generell lydkonsultering.


Miks til CD av ”A”, 2002.


Egne komposisjoner, utdrag:


”Ekko” 1992. Bestillingsverk fra Carte Blanche til Griegjubileet.

Koreograf Kjerst Alveberg. Musikk på avspilt på CD, 32 minutters spilletid.

Egne komposisjoner ca 26 minutter, resterende 6 minutter, Grieg komposisjoner.

Ekko ble vist under festspillene i 1994. Fjernsynsfremføring i 1994.

Vant førstepris i UNESCOS Grand Prix de balet (verdens største konkurranse for

ballett/musikk for fjernsyn/film/video ).
http://www.youtube.com/watch?v=8ESk15VDEh0&feature=related


Invitert til NRK ”signaturmusikk konkurranse” 1994

(sammen med Arne Nordheim, Olav Anton Thomesen, Jon Balke, Tor Halmrast mfl).


Installasjonsmusikk 26 minutters, til Guro Giskes installasjon på Høvikodden 1995 januar 1996.


Installasjonsmusikk til utstillingen “Maria” i Oslo domkirke av Guro Giske 1997.


Invitert til NRK “Trafikksignal” konkurranse.1997.

Oppgaven var å lage musikk for å varsle trafikkmeldinger i radio. Maksimal spilletid på 5 sekunder.


Musikk til balletten ”Babels Barn” av Kjersti Alveberg

Spilletid Ca 15. Inkludert remikser av blant annet Lena Willemark.

Bestilt og fremført av Den Norske opera 1998.


”I By dur”. 2:47 minutters spilletid. 8 kanals lydkollage/komposisjon bestilt av samferdselsetaten i Oslo,

også mikset til CD. 2000


Musikk til helaftens Ballet/performance forestilling, 2002 ”Nett nå”. Bestilt av Den Norske Teater.

Også vist av NRK.


Musikk, lydkulliser til åpningen av Nasjonalbiblioteket 2005. Forestilling/performance av Kjersti Alveberg.
http://www.nb.no/aktuelt/en-annerledes-aapning


Musikk og lydkullisser til forestillingen @lice av Kjersti Alveberg 2008, 23 minutter.
http://www.riksteatret.no/pub/Riksteatret/presse/?aid=494&cid=46&sac=all&viewall=1


Egen CD “one hundred years of unbiblical Sex” 2008 47 minutter.
http://www.farbrormelkerrecords.net/


PA.

Jeg har ”kjørt” PA på et 100 talls (2-300?) konserter i perioden 1983-04.

Fra Einsturtsen Nebauten (tysk kunstneravantgardpunk) på Hennie Onstad kunstsenter,

til Mixture av Stockhausen i Aulaen i Oslo under ultimafestivalen 2003.


Jeg har hatt lydansvar på flere festivaler som Fluxsus utstillingen på Hennie Onstad kunstsenter 1988.

Der jeg kjørte PA på tre konserter samtidig, (inkludert levende små griser på scenen :- ).


Diverse Ny Musikk arrangementer, først og fremst på Black Box i Oslo i perioden 1987-90.


Det meste av PA arbeid har jeg gjort på Hennie Onstad kunstsenter i perioden 1983-90.


Jeg har arbeidet i Oslo Konserthus store og lille sal, Grieghallen i Bergen,

Black Box Oslo, Henie Onstad Kunstsenter, Konserthuset i Århus, Gjertneshallen, Troldhaugen m.fl steder.


Videoredigeing

Videoopptak og redigereing av forstillinge @lice av Kjersti Alveberg.

Blir vist I NRK 2009.


Andre arbeider.

I perioden 1983-1990 arbeidet jeg som lydmester på Hennie-Onstad kunstsenter.

Denne perioden (spesielt 1985-89), må betraktes som den mest aktive periode når det gjelder musikk I

senterets historie. Her hadde jeg her en unik mulighet til å arbeide med noen av de fremste utøvere,

komponister og kunstnere. Det absolutte høydepunktet var John Cage som var på senteret en hel uke (

han bodde i leiligheten ved siden av meg). I den perioden ble det avholdt tre konserter og tre forelesninger.

Disse finnes dokumentert på Hennie Onstad senteret og ble også gitt ut på kassett i 10 eksemplarer.

Ian Xenakis besøkte også senteret i 5 dager der det ble holdt konserter med elektroakustisk musikk

og konserter med forsterket ensambel samt masterclasses..Hennie Onstad kunstsenter hadde ofte konserter på søndager.

De ble ofte dokumentert. Det ble etablert et samarbeid med NRK, slik at mange konserter ble overført av NRK.

I denne perioden gjorde jeg over 100 slike konsertopptak. Alle de fremste norske solister, som spilte

samtidsmusikk, hadde på denne tiden konserter på Hennie Onstad kunstsenter,

i tillegg til mange internasjonale størrelser, som for eksempel Manuela Wisler,

Gjøran Sølcher og Brøderne Kontarski.Pedagogisk virksomhet.

Kommer.....(meget omfattende)


Administrativ virksomhet.

Kommer.....(omfattende)