matsc_site
matsc_site
Den 30.3 skal vi lage lyd over hele nmh!
 
Vi skal lage Ambient music

Les hele Wikipedia artikelen og følg linkene (det er mange men følg et par).
Her finner du mye bra informasjon.

http://en.wikipedia.org/wiki/Ambient_music#History
 
Hva er ambient music?
Definition of AMBIENCE :
-          a feeling or mood associated with a particular place, person, or thing : ATMOSPHERE
Når du leser Wikipedia artikkelen får du mange referanser til musikkstykker og komponister, som sier en god ddel om hva Ambient musikk kan være.
 
Slik jeg ser det definieres Ambient music i hovedsak utifra dette påstand:
Brian Eno
"(music )actively listened to with attention or as easily ignored, depending on the choice of the listener", and that exists on the "cusp between melody and texture”
 
Det ikke være tonalt eller harmonisk men Bran Eno:s definisjon ” "(music )actively listened to with attention or as easily ignored” mener jeg er viktig.

Du kan gjerne tenke langt mer utradisjonelt en hva som er tilfelle i de fleste av lytteksempelne i linken nedenfor.

Lytteforslag
-          En av de mest kjente (og kanskje første) ambient music stykkene er Brian Eno:s ”Music for airport” .
-          Biosphere er (var) en norsk ”gruppe” som var fremtredende på 90 tallet, prøv å få lyttet på noe avmusikken, kanskje helst Microgravity.
-          Her er en link til mye Ambient music som du gjerne kan lytte til:
http://www.ambientmusicguide.com/pages/radio/audioPage.php
Mye av musikken i linken ovenfor er meget tradisjonell, lange dronetoner, lyd som fades langsomt inn og ut. I mine ører veldig New Age:ete.

De praktiske rammer.
1.  Du skal arbeide (fremføre musikken) alene
2.  Fremføringen skal være minst 1 time og 30 minutter, men ikke lengre en 2 timer
3.  Musikken skal fremføres på nmh den 30.3 fra kl 13.00-15.00 (sett av fra 11.00-16.00
4.  Du må velge et sted å fremføre musikken på i god tid før den 30.3 (se Hva du må gjøre lengre ned).
5.  Fremføringen kan bestå av innspillte lyder, at du spiller (instrument eller, ting…), eller gjør opptak der og da. Det eneste som ikke er tiltatt er å fremføre noe som bare trengs å spille av. Du må gjøre noe som i  (store)deler eller i sin helhet skjer der og da.
 
Jeg kommer til å dokumentere evenemanget på video og vi skal diskutere opplegget på etterfølgende time.
 
Hva du må gjøre
5.       Finn ut hvor du skal fremføre musikken og send meg ditt forslag (så fort som mulig!!).
mats@matsclaesson.net
Stedet der musikken fremføres kan være meget viktig for å sette rammene fremføringen.
6. Sett opp en liste av hva utstyr du trenger (eventuelt låne av nmh), send meg ønsker om utstyr så fort som mulig.
7. Avtale en veiledningstime(frivillig) med meg i uke 9/10/11 eller 12.
På denne timen fremførere du en liten skisse av hva du holder på med og så kan vi diskutere videre arbeid.

8. Hvis du ikke ønsker veiledning sender du meg et eksempel på hva du skal fremføre (hva du arbeider med ) så at jeg har den senest den 21/3.
mats@matsclaesson.net
 
Har du andre spørsmål ta kontakt!
 
matsc